Når du ser over din egen økonomi er det vanskelig til helt umulig å holde oversikten hvis du ikke lager en oversikt. Det betyr at du må sette deg ned og se over alt det du har av penger inn og penger ut. Når du ser på dette må du skrive det ned et sted.