Budsjett

Når du ser over din egen økonomi er det vanskelig til helt umulig å holde oversikten hvis du ikke lager en oversikt. Det betyr at du må sette deg ned og se over alt det du har av penger inn og penger ut. Når du ser på dette må du skrive det ned et sted. Hvor du skriver det ned kommer jo an på deg og hvordan du liker å gjøre ting. Her er det viktig at du skriver det ned på en strukturert og på en oversiktlig måte.

Vi anbefaler at du lager denne oversikten i Excel. Excel er et fint program som gjør at du kan plusse sammen eller trekke fra tall, slik at du kan finne differanser og på andre måter gjøre det lettere for deg selv når du ønsker å komme frem til et svar. Budsjett er en måte å få oversikt og hele poenget med å komme seg igjennom dagene på er å finne svar på hvordan ting kan være og hvordan ting kan bli samtidig som du ser tingenes tilstand.

Her kan du lese om budsjett til forbrukslån: https://loans.no/forbrukslan/